Bekende soorten longkanker

Longkanker is een verzamelnaam voor een aantal kwaadaardige tumoren in de longen. Er zijn verschillende bij artsen bekende soorten longkanker. Net als bij bijvoorbeeld darmkanker zijn er meerdere soorten longkanker die worden benoemd onder de verzamelnaam longkanker. Longkanker kan echter worden uitgesplitst in verschillende soorten, hoewel dat in de volksmond voor verwarring kan zorgen. Vandaar is de term longkanker algemeen geaccepteerd als verzamelnaam voor deze verschrikkelijke ziekte.

De belangrijkste typen longkanker die wij kennen zijn:

Roken veroorzaakt verschillende soorten longkanker– bronchuscarcinoom
– niet-kleincellig longcarcinoom
– plaveiselcelcarcinoom
– adenocarcinoom
– grootcellig ongedifferentieerd carcinoom
– kleincellig carcinoom

Het mesothelioom is echter geen longkanker maar is een tumor in van het longvlies. Deze vorm van kanker wordt doorgaans veroorzaakt door blootstelling aan asbest, maar net als bij andere soorten longkanker zijn er meerdere mogelijkheden.

Pancoasttumor is verwijzing naar een van de soorten longkanker!

Ook wordt vaak de term pancoasttumor gebruikt. Deze term zegt niets over het type longkanker, maar over de positie. Met een pancoasttumor wordt bedoeld dat de tumor zich hoog in de longtop bevindt. Hierdoor kan de tumor bepaalde zenuwen, die het gelaat verzorgen, in functie verstoren. Hierdoor krijgt met vaak een afhangen bovenste ooglid aan één zijde, mogelijk vergezeld door een enkelzijdige verkleinde pupil. Deze symptomen komen echter voor bij meerdere aandoeningen, waardoor de symptomen niet direct hoeven te wijzen op longkanker. Bij twijfel kunnen wij u alleen aanraden om zo snel mogelijk contact te zoeken met uw arts en niet af te wachten op mogelijke verslechteringen of verbeteringen. Longkanker is net als iedere andere vorm van kanker een serieuze aangelegenheid en heeft uw volledige aandacht nodig! Verschillende soorten longkanker zijn goed te behandelen, mits ze in een vroeg genoeg stadium worden aangetroffen. Afwachten is dus geen optie.

Al met al kunnen we stellen dat longkanker zich niet beperkt tot één type, maar een verzamelnaam is voor een groep van de meest voorkomende vormen van kanker.

Verder lezen…

Delen:
Share