Oorzaken van longkanker

De oorzaak van longkanker is helaas niet eenduidig aan te tonen. De ziekte heeft meerdere mogelijke oorzaken en dat maakt het moeilijk om één oorzaak aan te wijzen als mogelijke dader. Door de jaren heen zijn er wel enkele oorzaken aangewezen als extra gevaarlijk:

– Actief roken;
– Passief roken (Meeroken);
– Luchtvervuiling;
– Asbest;
– Radongas;
– Overige oorzaken.

Actief roken

Oroken is een van de oorzaken van longkankerndanks dat het in het midden van de 20e eeuw nog vaak werd aangeprezen als ‘gezond’, wordt actief roken tegenwoordig gezien als een van de belangrijkste oorzaken van longkanker. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 87% van de gevallen van longkanker wordt veroorzaakt door actief roken. Bij vrouwen is de kans om longkanker te krijgen 12 keer hoger dan bij vrouwen die nooit gerookt hebben, bij makken is dit zelfs 22 keer zoveel kans. Het risico op longkanker neemt echter weer af indien met stopt met roken, al kan het risico nog vele jaren doorwerken.

Passief roken (Meeroken)

Met passief roken wordt bedoeld het inademen van rook van actieve rokers. Ook meeroken geeft een verhoogd risico tot het vormen van longkanker; Het is een van de grootste oorzaken van longkanker. Passieve rokers hebben mogelijk tot 30% meer kans om longkanker te krijgen dan mensen die actief noch passief roken.

Luchtvervuiling

Ook luchtvervuiling is een van de verhoogde oorzaken van longkanker. Dit beperkt zich niet alleen tot het inademen van dieseldampen, uitlaatgassen of andere kankerverwekkende dampen, maar tot luchtvervuiling in het algemeen. Met name fijnstof is een risicoverhogende factor tot het krijgen van longkanker.

asbest is een van de oorzaken van longkankerAsbest

Door het inademen van asbestdeeltjes kan longvlieskanker, ofwel mesothelioom, ontstaan. Ondanks dat longvlieskanker door blootstelling aan asbest wordt gezien als een beroepsziekte, hebben ook mensen die niet beroepsmatig met asbest te maken kans hierop. Ondanks dat de duur van blootstelling aan asbest de kans vergroot om mesothelioom te krijgen, is de ernst van de ziekte niet afhankelijk van de mate van blootstelling. De ziekte openbaart zich doorgaans zo’n 10 tot 60 jaar vanaf het moment van blootstelling. Jaarlijks krijgen ongeveer 350 mensen in Nederland longvlieskanker als gevolg van blootstelling aan asbest.

Radongas

Radongas is een afbraakproduct van radium, een radioactief vervalproduct van thorium en uranium, die van nature in de bodem aanwezig zijn. Radon is een edelgas en hecht zich vrijwel aan geen enkel ander element. Het radongas wordt daardoor vaak opgenomen in grondwater, waarna het zich weer losmaakt, wanneer het aan de aardbodem verschijnt. Hierdoor komt radongas in de lucht terecht. Ook drinkwater en het thermaal water in de Duitse steden Bad Kreuznach en Bad Gastein en in de Tsjechische plaats Jáchymov zitten verhoogde hoeveelheden radon. Ook in de Belgische provincies Luik en Luxemburg komen verhoogde concentraties radon voor. Volgens de Europese Unie sterven er jaarlijks 20.000 Europeanen aan kanker ten gevolge van blootstelling aan radongas, zo’n 9% van alle longkankerslachtoffers. Ongeveer 700 van de jaarlijkse slachtoffers komt uit België, ongeveer 800 uit Nederland. Uit onderzoek is verder gebleken dat actieve rokers een grotere kans hebben op het krijgen van longkanker door blootstelling aan radongas dan niet-rokers.

Overige oorzaken van longkanker

Naast bovengenoemde oorzaken zijn er nog een aantal minder voorkomende oorzaken aan te wijzen. Hieronder vallen onder anderen:
– Erfelijkheid. In ongeveer 8% van de gevallen is longkanker te wijten aan erfelijkheid. Afwijkingen in chromosomen 5, 6 en 15 staan bekend als mogelijke erfelijke oorzaken van longkanker. Indien longkanker in de familie zit, is de kans op het krijgen van longkanker met een factor 2,4 hoger dan wanneer er geen longkanker in de familie aanwezig is.
– Overmatige blootstelling aan verschillende metalen, als bewerking en winning van bijvoorbeeld aluminium, cadmium, beryllium, chroom en arseen, verhogen de kans tot het krijgen van longkanker.
– Verschillende andere oorzaken zijn mogelijk, zoals het inademen van dampen bij productie van cocaïne, blootstelling aan mosterdgas, gammastraling, plutonium, rubberproductie en verfdampen.

Verder lezen…

Delen:
Share